Terug naar Omgeving

Landgoed Huis ter Heide

Afstand 2 km

Het Landgoed Huis ter Heide is een natuurgebied gelegen tussen Tilburg en Loon op Zand. Het noordelijk gedeelte bestaat overwegend uit bos, terwijl aan de zuidgrens vennen en landbouwpercelen liggen. Het is 650 hectare groot en sinds 1976 eigendom van Natuurmonumenten.

Het landgoed is bekend om zijn ongerepte natte heide. Flora en fauna als de waterlobelia, de klokjesgentiaan, de zonnedauw, de heikikker en de vinpootsalamander zijn hier te vinden. Ook grazen er Schotse Hooglanders, om te zorgen voor een grotere variatie aan begroeiing. Het gebied beschikt over prachtige wandelroutes die u langs vennen en bossen leiden.